IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

یک مسیحی باید بداند درس دهمیک مسیحی باید بداند درس دهم
1-    نام پدر ابراهیم چه بود ؟
تارح

2 – خداوند در کجا از ابراهیم برای پیامبری دعوت نمود ؟

در شهر حران

3 – هنگامی که خداوند از ابراهیم دعوت نمود چند وعده به او داد ؟

هفت وعده

1 -  من‌ تو را پدر امت‌ بزرگی‌ می‌گردانم‌.  2- تو را برکت‌ می‌دهم‌ 3 - نامت‌ را بزرگ‌ می‌سازم‌  
 4 -  تو مایه‌ برکت‌ خواهی‌ بود. 5 -   آنانی‌ را که‌ به‌ تو خوبی‌ کنند برکت‌ می‌دهم‌ 6 -  آنانی‌ را که‌ به‌ تو بدی‌ نمایند لعنت‌ می‌کنم‌. 7 -  همه‌ مردم‌ دنیا از تو برکت‌ خواهند یافت‌.

4 – نشانه عهد خدا و ابراهیم چه بود آن را توضیح دهید ؟

ختنه مردان و پسران

10   تمام‌ مردان‌ و پسران‌ شما باید ختنه‌ شوند

 11   تا بدین‌ وسیله‌ نشان‌ دهند که‌ عهد مرا پذیرفته‌اند.

 12   «هر پسر هشت‌ روزه‌ باید ختنه‌ شود. این‌ قانون‌ شامل‌ تمام‌ مردان‌ خانه‌زاد و زرخرید هم‌ می‌شود.

 13   همه‌ باید ختنه‌ شوند و این‌ نشانی‌ بر بدن‌ شما خواهد بود از عهد جاودانی‌ من‌.

 14   هرکس‌ نخواهد ختنه‌ شود، باید از قومِ خود طرد شود، زیرا عهد مرا شکسته‌ است‌.»

(پیدایش 17 – 10 و 14 )

5 – اولین فرزند ابراهیم چه نام دارد و نام مادرش چه بود ؟

اسماعیل ونام مادرش هاجر کنیز سارا ه بود

6 – معنی اسم های اسماعیل و اسحاق پسران ابراهیم را بگویید ؟

اسماعیل یعنی (خدا می شنود) و ا سحاق یعنی (خنده)

7 – اعراب از نسل چه کسی هستند ؟

اسماعیل

8 – خداوند ابراهیم را چگونه مورد آزمایش قرار داد ؟

از او خواست تا فرزندش اسحاق را برای او قربانی کند

1   مدتی‌ گذشت‌ و خدا خواست‌ ابراهیم‌ را امتحان‌ کند. پس‌ او را ندا داد: «ای‌ ابراهیم‌!» ابراهیم‌ جواب‌ داد: «بلی‌، خداوندا !»

 2   خدا فرمود: «یگانه‌ پسرت‌ یعنی‌ اسحاق‌ را که‌ بسیار دوستش‌ می‌داری‌ برداشته‌، به‌ سرزمین‌ موریا برو و در آنجا وی‌ را بر یکی‌ از کوه‌هایی‌ که‌ به‌ تو نشان‌ خواهم‌ داد بعنوان‌ هدیه‌ سوختنی‌، قربانی‌ کن‌!»

 3   ابراهیم‌ صبح‌ زود برخاست‌ و مقداری‌ هیزم‌ جهت‌ آتش‌ قربانی‌ تهیه‌ نمود، الاغ‌ خود را پالان‌ کرد و پسرش‌ اسحاق‌ و دو نفر از نوکرانش‌ را برداشته‌، بسوی‌ مکانی‌ که‌ خدا به‌ او فرموده‌ بود، روانه‌ شد.

 4   پس‌ از سه‌ روز راه‌، ابراهیم‌ آن‌ مکان‌ را از دور دید.

 5   پس‌ به‌ نوکران‌ خود گفت‌: «شما در اینجا پیش‌ الاغ‌ بمانید تا من‌ و پسرم‌ به‌ آن‌ مکان‌ رفته‌، عبادت‌ کنیم‌ و نزد شما برگردیم‌.»

 6   ابراهیم‌ هیزمی‌ را که‌ برای‌ قربانی‌ سوختنی‌ آورده‌ بود، بردوش‌ اسحاق‌ گذاشت‌ و خودش‌ کارد و وسیله‌ای‌ را که‌ با آن‌ آتش‌ روشن‌ می‌کردند برداشت‌ و با هم‌ روانه‌ شدند.

 7   اسحاق‌ پرسید: «پدر، ما هیزم‌ و آتش‌ با خود داریم‌، اما بره‌ قربانی‌ کجاست‌؟»

 8   ابراهیم‌ در جواب‌ گفت‌: «پسرم‌، خدا بره‌ قربانی‌ را مهیا خواهد ساخت‌.» و هر دو به‌ راه‌ خود ادامه‌ دادند.

 9   وقتی‌ به‌ مکانی‌ که‌ خدا به‌ ابراهیم‌ فرموده‌ بود رسیدند، ابراهیم‌ قربانگاهی‌ بنا کرده‌، هیزم‌ را بر آن‌ نهاد و اسحاق‌ را بسته‌ او را بر هیزم‌ گذاشت‌.

 10   سپس‌او کارد را بالا برد تا اسحاق‌ را قربانی‌ کند.

 11   در همان‌ لحظه‌، فرشته‌ خداوند از آسمان‌ ابراهیم‌ را صدا زده‌ گفت‌: «ابراهیم‌! ابراهیم‌!» او جواب‌ داد: «بلی‌ خداوندا !»

 12   فرشته‌ گفت‌: «کارد را برزمین‌ بگذار و به‌ پسرت‌ آسیبی‌ نرسان‌. الان‌ دانستم‌ که‌ مطیع‌ خدا هستی‌، زیرا یگانه‌ پسرت‌ را از او دریغ‌ نداشتی‌.»

 13   آنگاه‌ ابراهیم‌ قوچی‌ را دید که‌ شاخهایش‌ در بوته‌ای‌ گیر کرده‌ است‌. پس‌ رفته‌ قوچ‌ را گرفت‌ و آن‌ را در عوض‌ پسر خود بعنوان‌ هدیه‌ سوختنی‌ قربانی‌ کرد.

 14   ابراهیم‌ آن‌ مکان‌ را «یهوه‌ یری‌» (یعنی‌ «خداوند تدارک‌ می‌بیند») نامید که‌ تا به‌ امروز به‌ همین‌ نام‌ معروف‌ است‌.

 15   بار دیگر فرشته‌ خداوند از آسمان‌ ابراهیم‌ را صدا زده‌، به‌ او گفت‌:

 16   «خداوند می‌گوید به‌ ذات‌ خود قسم‌ خورده‌ام‌ که‌ چون‌ مرا اطاعت‌ کردی‌ و حتی‌ یگانه‌ پسرت‌ را از من‌ دریغ‌ نداشتی‌،

 17   تو را چنان‌ برکت‌ دهم‌ که‌ نسل‌ تو مانند ستارگان‌ آسمان‌ و شنهای‌ دریا بی‌شمار گردند. آنها بر دشمنان‌ خود پیروز شده‌،

 18   موجب‌ برکت‌ همه‌ قومهای‌ جهان‌ خواهند گشت‌، زیرا تو مرا اطاعت‌ کرده‌ای‌.»

 19   پس‌ ایشان‌ نزد نوکران‌ باز آمده‌، بسوی‌ منزل‌ خود در بئرشِبَع‌ حرکت‌ کردند.

(پیدایش 22 _ 1 و 19 )

9 – ساراه همسر ابراهیم در چه سنی و در کجا از دنیا رفت ؟

در سن صدو بیست و هفت سالگی در حبرون واقع  در سرزمین کنعان در گذشت

10 – ابراهیم و ساره در کجا دفن شده اند ؟

پسرانشان‌ اسحاق‌ و اسماعیل‌ آنها را در غار مکفیله‌، نزدیک‌ مِلک‌ ممری‌ واقع‌ در مزرعه‌ای‌ که‌ ابراهیم‌ از عفرون‌ پسر صوحارِ حیتّی‌ خریده‌ بود، دفن‌ کردند.

Rev John Smith