IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

یک مسیحی باید بداند درس یازدهمیک مسیحی باید بداند درس یازدهم

1 – نام پسران اسحاق را بگویید ؟

عیسو و یعغوب

2 – خداوند به چه نامی خود را به موسی معرفی کرد ؟

هستم آنکه که هستم

(خروج 3 – 12 )

3 – خداوند چند معجزه به موسی داد آنها را توضیح دهید ؟

چهار معجزه

2   خداوند از موسی‌ پرسید: «در دستت‌ چه‌ داری‌؟» جواب‌ داد: «عصا.»

 3   خداوند فرمود: «آن‌ را روی‌ زمین‌ بینداز!» وقتی‌ موسی‌ عصا را بر زمین‌ انداخت‌، ناگهان‌ عصا به‌ ماری‌ تبدیل‌ شد و موسی‌ از آن‌ فرار کرد!

 4   خداوند فرمود: «دستت‌ را دراز کن‌ و دمش‌ را بگیر!» موسی‌ دست‌ خود را دراز کرد و دم‌ مار را گرفت‌ و مار دوباره‌ به‌ عصا تبدیل‌ شد!

 5   آنگاه‌ خداوند فرمود: «این‌ کار را بکن‌ تا سخنان‌ تو را باور کنند و بدانند که‌ خداوند، خدای‌ اجدادشان‌ ابراهیم‌، اسحاق‌ و یعقوب‌ بر تو ظاهر شده‌ است‌.»

 6   سپس‌ خداوند فرمود: «دستت‌ را داخل‌ ردایت‌ ببر!» موسی‌ دستش‌ را داخل‌ ردایش‌ برد و همینکه‌ آن‌ را بیرون‌ آورد، دید که‌ دستش‌ بر اثر جذام‌ مثل‌ برف‌ سفید شده‌ است‌.

 7   او گفت‌: «حالا دستت‌ را دوباره‌داخل‌ ردایت‌ ببر!» وقتی‌ موسی‌ بار دیگر دستش‌ را داخل‌ ردایش‌ برد و آن‌ را بیرون‌ آورد، دید که‌ دستش‌ دوباره‌ صحیح‌ و سالم‌ است‌.

 8   آنگاه‌ خداوند به‌ موسی‌ فرمود: «اگر چنانچه‌ مردم‌ معجزه‌ اول‌ را باور نکردند، دومی‌ را باور خواهند کرد.

 9   اما اگر پس‌ از این‌ دو معجزه‌ باز سخنان‌ تو را قبول‌ نکردند، آنگاه‌ از آب‌ رود نیل‌ بردار و روی‌ خشکی‌ بریز. آب‌ به‌ خون‌ تبدیل‌ خواهد شد!»

 10   موسی‌ گفت‌: «خداوندا، من‌ هرگز سخنور خوبی‌ نبوده‌ام‌، نه‌ در سابق‌ و نه‌ اکنون‌ که‌ با من‌ سخن‌ گفته‌ای‌، بلکه‌ لکنت‌ زبان‌ دارم‌.»

 11   خداوند فرمود: «کیست‌ که‌ زبان‌ به‌ انسان‌ داده‌ است‌؟ گنگ‌ و کر و بینا و نابینا را چه‌ کسی‌ آفریده‌ است‌؟ آیا نه‌ من‌ که‌ خداوند هستم‌؟

 12   بنابراین‌، برو و من‌ به‌ تو قدرت‌ بیان‌ خواهم‌ داد و هر آنچه‌ باید بگویی‌ به‌ تو خواهم‌ آموخت‌.»

 13   اما موسی‌ گفت‌: «خداوندا، تمنا می‌کنم‌ کس‌ دیگری‌ را بجای‌ من‌ بفرست‌.»

 14   پس‌ خداوند بر موسی‌ خشمگین‌ شد و فرمود: «برادرت‌ هارون‌ سخنور خوبی‌ است‌ و اکنون‌ می‌آید تا تو را ببیند و از دیدنت‌ خوشحال‌ خواهد شد.

 15   آنچه‌ را که‌ باید بیان‌ کنی‌ به‌ هارون‌ بگو تا از طرف‌ تو بگوید. من‌ به‌ هر دو شما قدرت‌ بیان‌ خواهم‌ بخشید و به‌ شما خواهم‌ گفت‌ که‌ چه‌ باید کرد.

 16   او در برابر مردم‌ سخنگوی‌ تو خواهد بود و تو برای‌ او چون‌ خدا خواهی‌ بود و هر چه‌ را که‌ به‌ او بگویی‌ بیان‌ خواهد کرد.

 17   این‌ عصا را نیز همراه‌ خود ببر تا با آن‌ معجزاتی‌ را که‌ به‌ تو نشان‌ دادم‌ ظاهر سازی‌.»

 (خروج 4 – 2 و 17 )

4 – خداوند برای مجازات مصریان و آزادی قوم اسرائیل چند بلا نازل کرد ؟

ده بلا

1 - بلای خون 2 – بلای قورباغه 3 – بلای پشه 4 – بلای مگس 5 – بلای طاعون 6 – بلای دمل

7- بلای تگرگ 8 – بلای ملخ 9 – بلای تاریکی 10 – مرگ نخست زادگان مصری

5 – در پیدایش روش اصلی شیطان برای وسوسه کردن انسان در نا اطاعتی از خداوند چگونه بود ؟

انسان را وسوسه کرد تا در کلام خداوند شک کند

6 – الوهیم به چه معناست ؟

خدای تعالی

7 – در طوفان نوح چند انسان نجات یافت ؟

 هشت انسان

نوح و همسرش  و پسرانش سام حام و یافت و همسران آ نان

( پیدایش 7 )

8 – عهد خدا با نوح را توضیح دهید ؟

1   خدا، نوح و پسرانش را برکت داد وبه ایشان فرمود: «بارور و زیاد شوید و زمین را پُر سازید.
2   همه حیوانات و خزندگان زمین، پرندگان هوا و ماهیان دریا از شما خواهند ترسید،
3   زیرا همه آنها را زیر سلطه شما قرار دادهام و شما میتوانید علاوه بر غلات و سبزیجات، از گوشت آنها نیز برای خوراک استفاده کنید.
4   اما گوشت را با خونش که بدان حیات میبخشد نخورید.
5   کُشتن انسان جایز نیست، زیرا انسان شبیه خدا آفریده شده است. هر حیوانی که انسانی را بکُشد باید کشته شود.
6   هر انسانی هم که انسان دیگری را به قتل برساند، باید به دست انسان کشته شود.
7   و اما شما، فرزندان زیاد تولید کنید و زمین را پُر سازید.»
8   سپس خدا به نوح و پسرانش فرمود:
9   «من با شما و با نسلهای آینده شما و حتی با تمام حیوانات، پرندگان و خزندگان عهد میبندم
10   که بعد از این هرگز موجودات زنده را بوسیله طوفان هلاک نکنم
11   و زمین را نیز دیگر بر اثر طوفان خراب ننمایم.

(پیدایش 9 – 1 و11 )

9 – نشانه عهد خداوند و نوح چه بود ؟

رنگین کمان

12   این‌ است‌ نشان‌ عهد جاودانی‌ من‌:

 13   رنگین‌کمان‌ خود را در ابرها می‌گذارم‌ و این‌ نشان‌ عهدی‌ خواهد بود که‌ من‌ با جهان‌ بسته‌ام‌.

 14   وقتی‌ ابرها را بالای‌ زمین‌ بگسترانم‌ و رنگین‌ کمان‌ دیده‌ شود،

 15   آنگاه‌ قولی‌ را که‌ به‌ شما و تمام‌ جانداران‌ داده‌ام‌ به‌ یاد خواهم‌ آورد و دیگرهرگز تمام‌ موجودات‌ زنده‌ بوسیله‌ طوفان‌ هلاک‌ نخواهند شد.

 16   آری‌، رنگین‌ کمان‌ نشانه‌ عهد من‌ است‌

 17   با تمام‌ موجودات‌ زنده‌ روی‌ زمین‌.»

 (پیدایش – 9 12 و 17 )

10 – پس از طوفان نوح نسل ملل از چه کسانی شکل گرفت ؟

از سه پسر نوح ( سام و حام و یافث )

آمین


Rev John Smith