IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

گناه یک مشکل همه گیر و جهانیگناه یک مشکل همه گیر و جهانی
چنانکه می بینید محدوده عملکرد خدا تمام جهان است و شامل نجات یک دنیای مرده می باشد.کلیسا یا قوم او جماعتی جهانی است که از گناه جان به در برده و این مسئولیت را یافته که برای رهایی دیگر انسانهای گناهکار با او همکاری نماید .
 حال شما مپرسید این مطالب چه ربطی به شما دارد؟
اول اینکه شما در دنیایی گناهکار زندگی می کنید که خدا و پسرش عیسی اقدام به نجات ان کرده اند .
دوم شما هم بخشی از نقشه نجات می باشید .
شیطان
عامل اولیه ای است که باعث شد گناه و شرارت وارد خلقت خدا شود.
آدم و حوا قوانین الهی را شکستند . ان قوانین مقدس بودند چرا که خدا مقدس است. انسان قانون الهی را شکست و از خدا دور شد (پیدایش:3:صفحه_3 )
این دوری و جدایی از دوستی و مشارکت با خدا نشان می دهد او گمشده است دنیا به خاطر گناه اولین انسان (ادم) لعنت شد وتا امروز انسان با ذاتی گناه الود به دنیا امد .
(رومیان5_12و18 _صفحه1084 )
اجازه دهید به سه تعریفی که کتاب مقدس از گناه ارائه می دهد نگاهی بیندازیم .
یاغیگری
یک شخص یاغی کسی است که از پذیرش فرامین شخص دیگر سر باز می زند.
انسان نخواست که از خدا اطاعت کند و هیچ صدایی را به غیر از صدای خودش بشنود. او مایل نبود خدا را به عنوان خالق و پدر این جهان بپذیرد (زیرا هر چند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند . )
بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بی فهم ایشان تاریک گشت (رومیان1_22 صفحه1078)
نااطاعتی
قوانین خدا مقدس بودند و انسان ان عهد را شکست در این پیمان و توافقنامه انسان از شناخت خداوند قصور کرد. شکستن قوانین مقدس خداوند به وسیله انسان دوری و جدایی از خداوند را به ارمغان می آورد.

  خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند، نجات می دهد و زندگی جاوید نصیبشان می سازد. ولی کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند، هرگز بحضور خدا راه نخواهند یافت .(یوحنا3_36 صفحه 1009 )
شرایط انسان در گناه
این اعمال شرایطی را در انسان به وجود اوردند که نه تنها باعث شد دست خود را به گناه الوده کند بلکه ان روش را ادامه داده و یک گناهکار شود. گناه وارد ذات او شد و نه تنها اعمال و کردار او را تحت تاثیر قرار داد بلکه حالتی را در او به وجود اورد که همه انسانها در ان شریک هستند وضعیتی که باعث شد ذاتا" گناهکار به دنیا بیایند و فرزندان غضب گردند
   روزگاری شما نیز بعلت خطایا و گناهانتان ، زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید.   شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید، شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و هم اکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند.   ما نیز همگی مانند آنها بودیم . طرز زندگی ما، نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوسها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می زدیم . ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران ، زیر خشم و غضب خدا بودیم . (افسسیان2_1و3 صفحه1146)
بندگی
کسی که به عنوان برده فروخته شود باید بندگی کند
   پس ، شریعت خوب است و اشکالی در آن وجود ندارد. اشکال در من است که همچون یک برده به گناه فروخته شده ام.  (رومیان7_14 صفحه 1086)
فروخته شدن زیر گناه یعنی تحت کنترل و قدرت گناه بودن انسان جزء دارایی کسی است که تحت کنترل او است. در این حالت مالک او شیطان است و در نتیجه  به او خدمت می کند . انسان را به یک برده تبدیل نموده و ازادی او را به یغما برده است . او ان ازادی را که روزی در اختیار داشت از دست داده است و اکنون او در اسارت و زندانی گناه می باشد.
انسان در گناه
اعمال او                       حالت او                       ذات او

یاغیگری                           گناه                     فرزند غضب (افسسیان2_1و13صفحه1146)

نااطاعتی                       بندگی شیطان                فرزند شرارت  (یوحنا8_42و47صفحه1018)

1. انسان نپذیرفت که به فرامین ودستورات خدا گوش دهد  =  یاغی شد
2. انسان به عهد خود با خدا وفادار نماند =  نااطاعتی کرد
3. انسان توسط گناه کنترل می شود = بندگی شیطان را کرد
1. گناه از یک انسان شروع شد
 داستانی که ماهیت گناه را در زندگی انسان شرح می دهد در پیدایش باب 3 یافت میشود. مبدا گناه در نژاد بشری با ادم و حوا شروع شد انها از اطاعت خدا سر پیچی کردند و نصبت به درستی فرمان خدا که گفته بود (از میوه درخت معرفت نیک و بد نخورید) شک نمودند انها با اراده ای  ازاد خلق شده بودند و ازادی انتخاب داشتند ولی نا اطاعتی از خدا را انتخاب کردند و نتیجه ان این شد که از پیامدهای ان رنج بردند . اولین عمل گناه الود انان احساس تقصیر و عریانی در حضور خدا بود.
2. گناه یک انسان به تمام انسانها منتقل شد
مجازات مرگ که نصیب ادم و حوا شده بود به تمام نسل بشر منتقل شد پس تمام انسانها به خاطر انتخاب اولین ادم در حال جدایی از خدا به دنیا می ایند انسانها  به طور مادر زادی فقط تمایل به گناه کردن را کسب نمی کنند بلکه در گناه با ذاتی گناه الود و در قلمرو گناه به دنیا می ایند.
3 . گناه انسان نسبت به خود و خداوند
گناه به واسطه ماهیت خود دو شخص را تحت تاثیر قرار می دهد ابتدا شخصی که گناه می کند و دیگر شخصی که گناه در حق او انجام شده است هر چند انسان می تواند نسبت به هم نوع خود نیز گناه کند ولی بزرگترین گناه انسان بر علیه خدا صورت می گیرد.
ذات خدا مقدس و عادل است قوانین او مقدس و غیر قابل تغییر هستند او اشخاصی را که این قوانین را زیر پا بگذارند تنبیه خواهد کرد در عین حال خداوند ذاتا پدری مهربان می باشد . او به عنوان خالق و پدر این جهان به سوی انسان می اید تا مشکل گناه او را حل کند . او توسط پسر خود یعنی خداوند ما عیسی مسیح گناهکاران را به برقراری ارتباط با خود جذب می کند.
راه حل برای رفع گناه
   زیرا وابستگی‌های‌ این‌ دنیا و خواسته‌های‌ ناپاک‌، میل‌ به‌ داشتن‌ و تصاحب‌ هر آنچه‌ که‌ بنظر جالب‌ می‌آید، و غرور ناشی‌ از ثروت‌ و مقام‌، هیچیک‌ از خدا نیست‌؛ بلکه‌ از این‌ دنیای‌ گناه‌آلودمی‌باشد.   دنیا نابود خواهد شد و چیزهای‌ گناه‌آلود آن‌ نیز از بین‌ خواهند رفت‌، اما هر که‌ طبق‌ خواست‌ خدا زندگی‌ کند، همیشه‌ برقرار خواهد ماند. (اول یوحنا2_16و17 صفحه 1219)
اراده خدا در این دنیای متغییر و گناهکار این است که انسان او را به عنوان خالق و پدر خود باز شناخته و بپذیرد . گناه انسان مستقیما متوجه ذات و خصوصیات خدا است. پس برای اصلاح رابطه دوستانه خود با او باید او را انطور که هست بشناسد.    
         
آمین

IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

Rev JOHN SMITH