IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

آموزش کتاب مقدس برای نو ایمانان جلسه اول Basic Bible Studyمعرفی کتاب مقدس


از زمان قدیم یهودیان و مسیحیان(اهل کتاب  نامیده می شدند)زیرا که یحودیان و مسیحیان علاقه عمیق خود را به حفظ و حراست کتاب مقدس خود ثابت کرده اند.
کتاب مقدس مسیحیان شامل 66 کتاب میباشد که در یک جلد جمع آوری گردیده و مجموعا کتاب مقدس خوانده می شود.کتاب مقدس دارای 2 قسمت بنام عهد عتیق و عهد جدید می باشد.

1)عهد عتیق
این قسمت شامل 39 کتاب جداگانه است که تمام آنها بعنوان کتاب مقدس مورد قبول یهودیان و مسیحیان است.این کتابها به زبان عبری توسط نویسنده گان مختلف در دوره بیش از هزار سال به رشته تحریر در آمده اند.پنچ کتاب اول بنام تورات و یا کتابهای پنچ گانه معروف است.مطالب این پنج کتاب توسط موسی وعده دیگری که به وسیله خدا هدایت می شدند از مدارک قدیمی جمع آوری شده اند.
اولین کتاب پیدایش نام دارد و با شرح آفرینش جهان توسط خدا شروع می شود و درباره آدم و حوا و نوح سخن می گوید همچنین برای ما نقل می کند که ابراهیم چگونه به فرمان وطن خود را که در عراق بود در حدود دو هزار سال قبل از میلاد ترک کرد و به فلسطین یعنی سرزمینی که خدا وعده داده بود به او بدهد رفت.این کتاب زندگی اسحاق  و یعقوب و یوسف را که بوسیله برادرانش به غلامی در مصر فروخته شد و بعدا وزیر فرعون گردید شرح می دهد.چهار کتاب دیگر تورات بیان می کند که خدا چگونه به موسی قدرت عطا فرمود و تا قوم اسرائیل را که از نسل دوازده فرزند یعقوب (اسرائیل)بودند رهبری نماید و چگونه تقریبا در 1300 سال قبل از میلاد آنان را از مصر بیرون آورده و به سرزمین فلسطین هدایت نمود.این کتابها همچنین شامل تمام قوانینی است که خدا در کوه سینا توسط موسی به قوم اسرائیل عطا فرمود.
بعد از تورات چند کتاب تاریخی وجود دارد که شرح می دهد چگونه نه قوم اسرائیل تحت رهبری یوشع فلسطین را فتح می کند و چگونه خدا سموئیل نبی را فرستاد تا در حدود 1000 سال قبل از میلاد داوود را به پادشاهی اسرائیل تدهین نماید.این کتابها به ما می گویند که داوود که هم پادشاه بود هم نبی چگونه تمام دشمنان خود را شکست داد و چگونه پسرش سلیمان معبدی برای عبادت خدا در اورشلیم بنا کرد.
بعد از سلیمان کشور به دو قسمت تقسیم شد و فرزندان او بر قبیله یهودا در اورشلیم  حکمرانی کردند تا بالاخره اورشلیم در586 سال قبل از میلاد بوسیله سپاهیان پادشاه بابل فتح شد.بسیاری از یهودیان اسیر گشته به عراق و ایران برده شدند و بعد از پنجاه سال کوروش کبیر شاهنشاه ایران بابل را تسخیر نمود و یهودیان اسیر را تشویق و هدایت نمود تا به اورشلیم برگردند و معبد خدا را که ویران شده بود مجددا بنا نمایند آنان اینکار را انجام دادند ولی بعد از 586 سال قبل از میلاد دیگر پادشاهی از نسل داوود بر یهود حکمرانی نکرد زیرا فلسطین تحت تسلط بیگانگان بود.
بعد از کتابهای تاریخی عهد عتیق کتابهای اشعار قرار دادند:مانند کتابهای ایوب و مزامیر داوود و امثال سلیمان.سپس به شانزده کتاب به قلم انبیاء مختلف می رسیم  مانند:اشعیا و ارمیا و حزقیال و دانیال و میکا و زکریا و ملاکی اکثر این انبیاء بین سالهای 800 تا 400 سال قبل از میلاد در یهودیه زندگی می کردند.چنین به نظر می رسد که بعد از ملاکی نبی(تقریبا 430 سال قبل از میلاد) تا زمان ظهور یحیی تعمید دهنده در حدود 26 میلادی خدا پیامبر دیگری نفرستاده است.

آمین

IRANIAN CHURCH FOR CHRIST

Rev JOHN SMITH